Alexander Blixt

Målare och illustratör
 

Mitt första minne att jag lånade, var jag 6 år gammal. Efter konsthögskolan började jag jobba på bank. Ekonomi har alltid legat mig varmt om hjärtat och jag talar lån och ekonomi med alla jag träffar. Det är ett ämne som berör och intresserar väldigt många människor.